Kde nás potkáte:

Where you can see us:

13.6.2015 - Historické slavnosti 13.6.2015 - Historical celebrations Plzeň Pilsen, Czech Republic
16.5.2015 - Valdštejské slavnosti 16.5.2015 - Wallenstein festivities Frýdlant Frýdlant, Czech Republic
3.-4.4.2015 - Velikonoce 3.-4.4.2015 - Eeaster Kubánské náměstí, Praha Cuban square, Prague
20.-21.9.2014 - Elfia 2014 20.-21.9.2014 - Elfia 2014 Arcen, Holandsko Arcen, Netherlands
15.8.2014 - Zámek Sychrov 15.8.2014 - Castle Sychrov Sychrov Sychrov, Czech Republic
5.7.2014 - Městské slavnosti 5.7.2014 - City festival Wesenberg, Německo Wesenberg, Germany
2.7.2014 - Večer s Kam čert nemůže 2.7.2014 - Evening with KCN Mochov Mochov, Czech Republic
10.6.2014 - Dětský den 10.6.2014 - Children's day Mochov Mochov, Czech Republic
8. 6. 2014 - Klamoklání 8. 6. 2014 - Klamoklání Park Klamovka, Praha 5 Klamovka park, Prague

Kam čert nemůže

Skupina scénického a historického šermu Kam čert nemůže vznikla v roce 2012. V prvním roce jsme dali dohromady scénku „Dostaveníčko o páté“, které sklidilo na mnoha vystoupeních velmi dobrý ohlas. Náš tým se tedy rozhodl pracovat na dalších projektech a v současné době si můžete z naší nabídky vybrat i Historky z dob minulých nebo večerní ohňové vystoupení Tajemství obrazu. Náš tým má mnoho zkušeností z mnoha oborů, které v naší práci hojně využíváme.

The group of scenic and historical fencing was created in 2012. We created a short story, first project, „An Unexpected Date at 5“ during our first year. This performance was met with a great success on many occasions. Therefore our team decided to work on other projects together and now we offer also “Short Stories from Past Times” or an evening fire fighting show “A Secret behind Picture”. Our team has many experiences from different fields and we draw a lot from them.

Nabízíme

Our offer

Dostaveníčko o páté

An Unexpected Date at 5

komický příběh z období vrcholného baroka „Dostaveníčko o páté“. V příběhu vystoupí 5 žen proti 1 muži. A máte se na co těšit. Krom krásných šermířek zvládající bravurně umění šermu uvidíte i umění kaskadérské a scénické. Vše v doprovodu hudby bez mluveného slova. Délka trvání 15 minut.

...is a comical story from late baroque. 5 women perform against 1 man. Except pretty fencing ladies which have under control the art of historical fencing you will also see stuntman and scenic art in a fancy costumes. All accompanied by music without speaking. Duration: 15 minutes.


Dostaveníčko o páté

Historky z dob minulých

Short Stories from Past Times

Veselé příběhy z různých časových období v různých sestavách. Uvidíte souboje s dýkami, tesáky, kordy, ale i s různými netradičními pomůckami. Vystoupení je ztvárněno na hudbu bez mluveného slova. Doporučujeme je pro městské slavnosti, ale můžou oživit i večírky, plesy, dětské dny apod.

…are funny stories from different past times and in different casting. You will see fights with daggers, hangers, cords, but also with not really typical weapons. The performance is made on music without speaking. We recommend it not only for city festivals but also for private parties, balls, children days etc.

Délka trvání: 15 – 20 minut

Duration: 15 - 20 minutes


Historky z dob minulých

Tajemství obrazu

A Secret behind The Picture

Mystický příběh nevinné dívky, která nevědomky probudí zlo v obrazu v galerii. V příběhu uvidíte ohňové efekty, souboje s ohňem a vše protknuté tancem.

…is a mystical story of an innocent girl who accidently wakes up an evil behind the old picture. During this performance you could see fire effects, fights with fire, all relished by dance.

Doba trvání: 10 minut

Duration: 10 minutes


Tajemství obrazu

Krom našich scénických vystoupení Vám můžeme nabídnout i animační programy. Neváhejte si nás objednat na Váš dětský den, rodinné podnikové party, dětské narozeniny, začátek školního roku nebo naopak na konec školního roku. Zařídíme zábavu pro děti či dospělé přímo na míru. Přizveme profesionální kejklíře, tanečnice nebo kouzelníky, kteří jsou špičkou ve svém oboru.

Except our scenic performances we offer animation programs created to your needs. Do not hesitate to order us for your children day, family or business party, children birthdays, beginning or the end of the school year. We will set-up the event for children or adults according to your wishes. We can also bring jugglers, dancers or magicians, who are the best in their work in our country.

česky anglicky